NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


callas software - Logo

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för att utföra preflight, validera, optimera, korrigera samt åtgärda PDF-filer
för arkivering/e-arkivering och långtidsbevaring av dokument.

callas software pluggins för Adobe Acrobat
förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i Adobe Acrobat.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF och PDF/A-lösningar från callas software GmbH.callas software pdfaPilot - Logo

callas pdfaPilot
Allround-verktyget för
digitalt bevarande/långtidsarkivering enligt ISO-standarden PDF/A
och
tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA


callas pdfaPilot stöder ISO-standarden PDF 2.0!


  callas pdfaPilot - Konverterar dokument till PDF/A-standarden för långtidsarkivering.

  PDF/A - det rekommenderade dokumentformatet för långtidsbevarande
  PDF/A är det rekommenderade filformatet för arkivering och långtidsbevaring av dokument.
  Arkiv som långtidslagrar sina dokument i PDF/A-formatet kan med säkerhet garantera att
  dessa dokument även kan läsas och återanvändas efter en längre tidsperiod.

  PDF/A-1, PDF/A-2 och PDF/A-3 är alla ISO-standarder (ISO 19005-1, 19005-2 och 19005-3)
  och kompletterande format som används för långtidsarkivering av dokument.


  callas pdfaPilot - verktyg för konvertering av dokument till PDF/A
  callas pdfaPilot används för att konvertera PDF-dokument, eller andra
  digitala ("born digital") dokument och e-post med bilagor, till robusta,
  sökbara PDF/A-filer för långtidsarkivering.
callas software pdfaPilot - PDF/A i dokumenthantering; DMS och e-Arkiv - Bild

  callas pdfaPilot utför dynamisk teknisk förhandskontroll (preflight/validering) och
  korrigering, samt optimering av PDF-filer för dokumenthantering,
  arkivering/e-arkivering och långtidsbevaring av dokument.

  callas pdfaPilot används vid e-arkivering av företag, myndigheter, organisationer och
  andra verksamheter oavsett storlek och verksamhet.  callas pdfaPilot - Löser utmaningar vid långtidsarkivering

  Utmaningar för arkiv vid långtidsarkivering av dokument
   Digitala arkiv måste kunna påvisa att elektroniskt lagrade dokument är
   äkta, tillförlitliga, fullständiga, oförändrade, och användbara över tid.

  Gör dokument och e-post långtidsbeständiga
   I många miljöer, finns det lagkrav att all kommunikation om
   specifika ämnen måste arkiveras under en viss tidsperiod.
   Hur lång tid det är kan variera kraftigt - från ett par år till flera tiotals år,
   eller även för all framtid.

   Det rekommenderade formatet för arkivering är ISO-standarden PDF/A ("PDF för arkivering").
   Denna ISO-standard definierar tre olika PDF/A-versioner och callas pdfaPilot kan automatiskt
   konvertera alla dokument och e-post till den PDF/A-standard som krävs för ändamålet.
   Tillägg av ytterligare jobbinformation (metadata) stöds fullt ut och pdfaPilot kan konfigureras
   till att anpassas till arbetsflödets krav; i stället för tvärtom.

   Arkivering av dokument är en kritisk operation i alla verksamheters arbetsflöden;
   av den anledningen har callas pdfaPilot genomgått omfattande tester och uppfyller
   gällande ISO-standarder vilket verifierats med till exempel testsviten Isartor.
   Det faktum att exakt samma teknik används i marknadens de facto-standard,
   Adobe Acrobat, är ett bevis på denna kvalitet.

  Arkivering av typiska kontorsdokument
   Det bästa sättet att generera korrekta PDF/A-filer är att skapa dem på rätt sätt till att börja med.
   callas pdfaPilot kan automatiskt konvertera dokument från Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
   Project, Publisher och Visio-filer till PDF-filer med hög kvalitet.
   I callas pdfaPilot Desktop görs det enkelt genom att dokumentet dras-och-släpps till
   arbetsfönstret vartefter konvertering till PDF/A sker på bästa möjliga sätt.
   callas pdfaPilot har fullt stöd för att konvertera Apache OpenOffice dokument och
   på Mac OS X stöds naturligtvis Pages och Keynote.

   Tack vare den integrerade Adobe-motorn kan callas pdfaPilot även konvertera EPS- och
   Postscript-filer med hög kvalitet och utan att krav på att Adobe Acrobat Distiller är installerad.

  E-postarkivering
callas software pdfaPilot - Flöde: Arkivering av e-post i PDF/A - Bild

   E-post är en viktig del av affärskommunikation i de flesta organisationer.
   Många länder har regulatoriska lagar och regler kring arkivering av
   sådan kommunikation, antingen för kunna använda den potentiella
   framtida tvister eller som en del av god redovisningssed.

   Eftersom e-post är oftast hanteras av e-postservrar med begränsad lagringskapacitet
   finns inga garantier för att ett e-postmeddelande som mottagits idag fortfarande
   kommer att vara tillgängligt på servern om tio år eller ännu längre bort i framtiden.

   När e-post hämtats från servern är omvandlas den ofta till ett eget format av e-postklient,
   och det finns heller ingen garanti för tillgång till samma e-postklient i framtiden.

   Dessutom ingår ofta bilagor i e-postmeddelanden vilket i sin tur kräver att det i framtiden
   finns tillgång till den programvara som skapade bilagorna för att kunna öppna alla filformat
   som idag förekommer som bilagor.

   callas pdfaPilot kan lagra dessa e-postmeddelanden, inklusive alla bilagor, i PDF/A-format
   vilket säkerställer att e-postinnehållet är tillgängligt och läsbart många år från nu.

   Men även i miljöer där sådana regulatoriska riktlinjer inte är tillämpliga,
   finns det goda skäl att arkivera e-post.
   En mycket stor mängd affärsinformation förmedlas i form av e-postmeddelanden.
   Att kunna lagra denna information på ett strukturerat sätt och i samma format som
   används för andra dokument och att kunna effektivt söka i alla dessa handlingar,
   inklusive e-post och bilagor, kommer bara att bli allt viktigare.

  Hantering av EPUB och PDF/UA ("tillgänglig PDF")
   Tack vare unikt stöd och funktionalitet för strukturtaggning av PDF-filer utför
   callas pdfaPilot optimerad export till PDF/UA, standarden för tillgänglig PDF.

   Fler och fler länder lagstiftar nu om att även digitala dokument skall vara
   allmänt tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.
   Som en följd av dessa ökade krav från myndigheter blir det allt viktigare att
   tjänsteleverantörer och andra verksamheter måste kunna producera
   PDF-dokument som uppfyller PDF/UA-standaren.

   Med callas pdfaPilot kan PDF-taggningen även användas för att
   automatiskt skapa EPUB-filer från PDF.
   Denna PDF-till-EPUB funktion konverterar PDF-filer till eBook-filer
   vilka i sin tur omedelbart kan användas på mobila enheter såsom
   smartphones eller surfplattor.  Vad callas pdfaPilot gör
  callas pdfaPilot konverterar digitala kontorsdokument skapade i Microsoft Word,
  PowerPoint, Excel, Publisher, Visio, Project, OpenOffice, Pages (Mac OS X),
  PostScript och EPS, PNG, JPG och TIFF-bilder till arkivfärdiga PDF/A-filer.
  Icke-kompatibla PDF-filer kan korrigeras och därefter sparas som giltiga PDF/A-filer.

  Närhelst PDF-filer behöver förberedas för arkivering i stor skala anlitas callas pdfaPilot
  för kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet.


  Alla lösningar från callas software används närhelst PDF-filer
  behöver anpassas i stor skala och vid höga krav på:
  • automatiserade och standardiserade produktionsprocesser

  • kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet

  • att dokument garanterat följer gällande standard

  • ökad produktivitet

  • eliminering av fel

  Guide till lösningar från callas software, typiska användningsområden,
  praktiska övningsexempel och tutorials:
  • kontroll och korrigering av PDF-dokument / Preflight

  • förberedande av dokument inför arkivering

  • skapa dynamiska arbetsflöden med hjälp av variabler  callas pdfaPilot är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC
  (använder faktiskt samma robusta PDF preflight-teknik),
  men erbjuder dessutom stöd för server-baserad automatisering
  och batch-bearbetning av PDF-filer.PDF/A-validering med callas pdfaPilot

Vanlig fråga: Vad är det som valideras med callas pdfaPilot ?

Tumregeln är:
En PDF/A-validator (callas pdfaPilot) kontrollerar de aspekter
som särskilt regleras i PDF/A-standarden.

Exempel på teknisk förhandskontroll (preflight):
Validering mot PDF/A-2a standarden med callas pdfaPilot.
Rapport: PDF/A-2a - Summering av utförda kontroller (engelska, pdf)

Användning av callas pdfaPilot i praktiken:
Användningsexempel: Preflight, validering, korrigering och konverteringcallas pdfaPilot webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar illustrationsikon - Ikon
Videodemonstrationer av pdfaPilot - Popup-fönster

callas pdfaPilot - Tutorials

Boka online-demonstration av pdfaPilot
callas pdfaPilot utbildning

callas pdfaPilot - Instruktörsledd utbildningBeställningsnummer och prisinformation
callas pdfaPilot programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.
Licensen är per desktop/laptop och obegränsat antal dokument, eller
per server för obegränsat antal användare och obegränsat antal dokument.

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.Produkter
callas software pdfaPilot - Logo
callas pdfaPilot - PDF/A lösningar för arkivering och långtidsbevaring av dokument


Nedladdning - Ikon
Klicka här för att prova callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK utan kostnad
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).

Översikt

callas pdfaPilot Desktop Switchboard

callas software pdfaPilot Switchboard - Bild


  callas pdfaPilot skapar filer som garanterat och korrekt uppfyller
  ISO standarden PDF/A för långtidsarkivering


  callas pdfaPilot är en enkel att använda och samtidigt snabb och
  pålitlig tillämpning för PDF-konvertering.
  Används som en fristående tillämpning eller som ett tillägg/plugin till Adobe® Acrobat®.
  callas pdfaPilot är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC.

  callas pdfaPilot Desktop installeras fristående eller som plug-in till Adobe® Acrobat®:
  • När pdfaPilot installeras som ett fristående program,
   ersätter det helt och hållet det inbyggda preflight-stöd som ingår i Adobe Acrobat;
   i sådana fall finns det ingen anledning att också köpa / installera Adobe Acrobat.

  • När pdfaPilot installeras som en plugin till Adobe Acrobat,
   utökas och förbättras väsentligt det inbyggda preflight-stöd
   som ingår i Adobe Acrobat.


  callas pdfaPilot passar alla verksamheters som behöver lagra och långtidsbevara dokument;
  företag och myndigheter, arkiv och bibliotek,

  callas pdfaPilot är det professionella hjälpmedlet för att validera och/eller skapa PDF/A filer.

  callas pdfaPilot konverterar alla typer av PDF-filer till PDF/A-filer enligt
  ISO-standarderna PDF/A-1, PDF/A-2 and PDF/A-3
  (ISO 19005-1, 19005-2 and 19005-3):


  • PDF-filer skapade i Office-program

  • e-post med bilagor

  • interaktiva formulär

  • fakturor

  • konstruktionsritningar

  • teknisk dokumentation

  • presentationer

  • tidningar

  • böcker  callas pdfaPilot - översikt över funktionalitet

  callas pdfaPilot är lätt att lära sig samtidigt som en stor mängd funktioner
  erbjuds för att skapa garanterat PDF/A-kompatibla filer.
  Vare sig man letar efter en viss färgegenskap, behöver stämma av
  initiala inställningar för dokumentvyer, hitta en funktion för att åtgärda
  felaktiga typsnitt, eller bara behöver hitta all röd text större än 12 punkter,
  - återfinns de funktioner som behövs i följande funktionsgrupper:

  • "Switchboard-åtgärder"
   - vanligt använda funktioner; lika lätta att använda som att ringa på en mobiltelefon.

  • "Testbara egenskaper"
   - funktioner för att analysera en PDF-fil eller hitta objekt i en PDF-fil.

  • "Konfigurerbara åtgärder"
   - funktioner för att skapa egna korrigeringar och justeringar för PDF-filer.

  • "Konfigurerade profiler"
   - kombinerbara och konfigurerbara profiler för att kontrollera och
   åtgärda vanliga branschspecifika felaktigheter.

  • "Konfigurerade kontroller"
   - funktioner för snabb analys av PDF-filer,
   eller för att hitta specifika objekt i flersidiga PDF-filer.

  • "Konfigurerade åtgärder (fixups)"
   - funktioner för att snabbt åtgärda eller justera en viss aspekt i en PDF-fil.


callas pdfaPilot kan beställas i olika utföranden
för att passa specifika behov och krav på automatisering

callas software pdfaPilot Desktop - Logo callas software pdfaPilot Server - Logo callas software pdfaPilot CLI - Logo callas software pdfaPilot SDK - Logo
  callas pdfaPilot - PDF/A-lösningar för arkivering och långtidsbevaring av dokument

  callas pdfaPilot produktfamilj
  callas pdfaPilot producerar fullt PDF/A-kompatibla filer och är samtidigt marknadens
  mest kraftfulla verktyg för validering och korrigering av PDF/A-filer:

  • callas pdfaPilot Desktop för manuel och interaktiv användning.
   Desktop-tillämpning som installeras fristående eller som plugin till Adobe® Acrobat®.
   Möjliggör tillförlitlig långtidsarkivering av helt PDF/A-kompatibla dokument
   för alla verksamheter och branscher.
   Behändig batch-funktion för kvalitetskontroll av en PDF-profil eller
   PDF-åtgärd (fix) på alla filer i en folder.
   Kombinerar analys och validering av befintliga PDF-filer gentemot PDF/A standarden;
   korrigerar felaktiga filer och konverterar dessa till PDF/A-filer.

  • callas pdfaPilot Server & CLI är helt anpassningsbara serverlösningar som
   möjliggör automatisering av arbetsflöden via bevakade mappar (hot folders)
   eller för integration i befintliga system genom ett kommandoradsgränssnitt.

   callas pdfaPilot Server används för att automatisera callas pdfaPilot eller
   för att integrera callas pdfaPilot i ett befintligt arbetsflöde.
   Professionell serverlösning för att automatiskt skapa PDF/A-kompatibla filer.
   Hot folder-baserad automatisering av PDF/A processer.
   Hanterar stora mängder av PDF-filer;
   • verifierar filerna gentemot PDF/A-standard
   • korrigerar typiska fel i filerna
   • konverterar filerna till PDF/A-standardad
   Presenterar tydliga rapporter med omfattande konfigurationsmöjligheter.
   Ger fullt multi-processor stöd för kontroll, verifiering, konvertering av PDF/A-filer.

   callas pdfaPilot CLI kommandorad-baserad automatisering av PDF/A-processer.
  • Är det snabbaste sättet för utvecklare att utnyttja callas PDF-teknik i anpassade lösningar.
   Högvolymverifiering av PDF/A, omfattande korrigering av typiska fel,
   konvertering och optimering av PDF-filer enligt PDF/A-standard.
   Tydliga rapporter med omfattande konfigurationsmöjligheter.
   Licenser finns även för tillfällig produktionsserver- och/eller separat utvecklingsserver.

  • callas pdfaPilot SDK är ett programbibliotek/Software Development Kit
   för utvecklare med behov av att utveckla kundanpassade lösningar för
   PDF-optimering, -validering och -korrigering.
   Underlättar alla typer av inbyggnadstillämpningar som måste redigera PDF-filer.
   Möjliggör utveckling av "state-of-the-art" lösningar för kontroll och korrigering av PDF/A-filer.


PDF/A med ett klick

callas pdfaPilot sparar
PDF-filer som inte följer PDF/A-standarden som
korrekta PDF/A-dokument med en knapptryckning.

callas software pdfaPilot Switchboard PDF/A med ett klick, illustrerad med en faktura - Bild


callas pdfaPilot konverterar
Microsoft Office och Apache OpenOffice dokument
direkt till PDF/A för arkivering.

callas software pdfaPilot Switchboard med ett klick - Konvertering av Office-dokument till PDF/A - Bild


callas pdfaPilot konverterar
e-post med bilagor till PDF/A för arkivering.

callas software pdfaPilot Switchboard med ett klick - E-post till PDF/A - Bild


callas pdfaPilot konverterar
dokument till PDF/A och PDF/X samtidigt.
Mycket användbart för organisationer som
arkiverar (PDF/A) och som även behöver trycka (PDF/X).

callas software pdfaPilot Switchboard - Konvertering till både PDF/A och PDF/X - Bild


callas pdfaPilot Desktop validerar
PDF filer med avseende på överensstämmelse med PDF/UA,
ISO-standarden för tillgänglig PDF.
callas software pdfaPilot Switchboard - PDF/UA validering med programvara - Bild
(Klicka på bilden för detaljinformation)Automatisering

  Automatisering
  • pdfaPilot erbjuder flera alternativ för automatisering:

   • callas pdfaPilot Desktop har en batch-funktion för kvalitetskontroll med vald
    PDF-profil eller PDF-åtgärd (fix) på alla filer i en folder (upp till 100 filer).

   • callas pdfaPilot Server automatiserar all form av bearbetningar av
    stora volymer av filer (obegränsat antal filer).
    Via hot folder gränssnitt kan olika mappar konfigureras,
    automatiskt bevakas för filbearbetning.
callas software pdfaPilot Server Automatisering Exekveringsstatus - Bild

  Processplaner
  • pdfaPilot har fullt stöd för hantering av processplaner.

  • Processplaner medger en utökad och mer flexibel nivå av automatisering;

   • Med processplaner definieras ett antal bearbetningssteg som en PDF-fil skall genomgå.
    Varje steg kan vara en preflight-profil, en enda preflight-kontroll eller korrigering,
    eller en åtgärd (t.ex. att skapa bilder, skapa ett häfte, exportera som PostScript-fil,…).

   • Processplaner tillåter generering av preflight-rapporter som baseras på
    resultatet av varje steg, eller hopp mellan olika steg beroende av
    behandlingsresultatet av ett tidigare steg.
callas software pdfaPilot - Automatisering - Grafisk arbetsflödesredigerare - Redigera processplan - Bild

  Smidig, automatiserad utskjutning

  Med utskjutning avses placering av sidorna på ett tryckark så att de efter arkets
  tryckning och falsning (vikning) kommer i rätt ordning i den färdiga trycksaken.

  • callas pdfaPilot kan enkelt skala, anpassa, flytta, sträcka ut,
   rotera, spegelvända sidor och sidinnehåll.

  • pdfaPilot hanterar utskjutning av häften, förbereder PDF-dokument
   för dubbelsidig utskrift, splittrar dubbla sidor till separata sidor,
   duplicerar sidor och optimerar PDF-dokument för
   presentation och för åhörarkopior/handouts, m.m.
callas software pdfaPilot Easy Advanced Automated Impositioning - Picture

  Adobe-teknik används för förenkling av transparens / plattning av bitmapp
  • Att hantera PDF-dokument som använder transparens när arbetsflödet
   eller utmatningsenheter inte direkt stöder detta kan vara riktigt svårt.

   • callas pdfaPilot hanterar utan besvär plattning av bitmappar
    samtidigt som text, bilder och grafik bevaras så mycket som möjligt
    och utan att dokumentets huvudsyfte ändras.

   • Och du kan lita på att resultatet blir korrekt eftersom pdfaPilot
    använder Adobes egna och beprövade teknik för plattning av bitmappar.

  Fjärrkonfiguration och övervakning
  • Varje pdfaPilot Server levereras med en licens för pdfaPilot Desktop.

   • pdfaPilot Desktop kan anslutas till alla pdfaPilot-servrar i nätverket;
    all konfigurering och övervakning av pdfaPilot-servrarna hanteras
    bekvämt över nätet från en nätansluten dator på ditt skrivbord.

  Okomplicerad integrering i önskad e-arkiv eller MIS-miljö
  • callas pdfaPilot Server stöder naturligtvis hot folders.

  • callas pdfaPilot har även stöd för att integreras via kommandorad (CLI) eller
   via ett SDK som är idealiskt för inbäddning av den senaste PDF-tekniken
   i eget e-arkiv och/eller administrativt system.

  callas pdfaPilot multi-serverproduktivitet via Dispatcher
  • pdfaPilot kan köras på flera serversystem i samverkan.

  • Genom att konfigureras för automatisk lastbalansering används en pdfaPilot server
   som en central resurs ("Dispatcher") som fördelar arbetet över nätverket till
   andra system/satellitsystem som utför den begärda bearbetningen.

  • Höga bearbetningsprestanda kombinerat med enkel installation och underhåll.
callas software callas pdfaPilot Server Switchboard - Bild

callas software callas pdfaPilot Dispatcher - Bild

   • Stöd för lastbalansering samt konfigurering vid "fail-over"-situationer

   • Bearbetning av jobb sker enligt konceptet "dispatcher-satellit".

   • Dispatcher:
    En server som inte behandlar filer själv,
    utan istället matas med uppdrag/filer för bearbetning via jobbmappar
    och sänder filerna vidare till satellitsystem för att få dem behandlade.

   • Satellit:
    Är i grunden en vanlig server för bearbetning av filer.
    pdfaPilot Dispatcher kan anslutas mot så många satelliter som
    det behövs för att säkerställa att bearbetningen inte stannar
    även om någon av satelliterna stängs av.

   • Fail-over:
    Bearbetningen stannar inte även om någon av satelliterna är stängs av.


  Automatisering av arbetsflöden
  • callas pdfaPilot integreras sömlöst med FileTrain för automatisering av arbetsflöden.


callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation
callas software pdfaPilot Desktop - Logo callas software pdfaPilot Server - Logo callas software pdfaPilot CLI - Logo callas software pdfaPilot SDK - Logo
pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation - Popup-fönster


callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Datablad/Manualer

callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Referenser/Kundinstallationer

 • 2019: Beuth Verlag, litar på callas software för kvalitetssäkring av PDF/A-filer.
  callas pdfaPilot och callas pdfToolbox säkerställer att DIN-standarderna som
  publiceras av Beuth Verlag överensstämmer med ISO-standarderna och
  därmed är lämpliga för långtidsarkivering.
  Samtidigt har en hög grad av automatisering av arbetsflödet införts
  vilket avsevärt minskat mängden manuellt arbete som krävs.
  Beuth Verlag, ett dotterbolag till DIN, det tyska institutet för standardisering,
  och distribuerar nationella och internationella standarder samt utvecklar
  specialiserade publikationer för industrier, vetenskaplig forskning, handel,
  tjänstesektorn, akademiska studier och hantverk.


 • 2019: University of Turku, Finland

 • 2018: Tampere University, Finland

 • 2018: Nobel Media AB, Stockholm, Sverige

 • 2017: Dentsply IH AB, Mölndal, Sverige

 • 2016: ProReNata AB, Stockholm, Sverige

 • 2016: Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi, Sverige

 • 2014: Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Sverige

 • 2013: Region- och Stadsarkivet Göteborg, Sverige

 • 2013: Västra Götalandsregionen, Sverige

 • 2013: callas pdfaPilot integration med Alfresco ECM (Pressrelease)
  Integratör: Redpill Linpro (Göteborg)
  GitHub - Alfresco converter for callas pdfaPilot

 • 2013: Mercedes-Benz Schweiz AG, Schweitz:
  Helt automatisk konvertering till PDF/A med pdfaPilot SDK
  för elektronisk långtidsarkivering - Datablad (engelska, pdf)

 • 2012: Riksarkivet, Sverige

 • 2012: Rosendahls, Danmark, trycksaksproducent för offentlig sektor:
  Konvertering av kontorsdokument till PDF/A med pdfaPilot,
  inklusive PDF-taggning med axaio MadeToTag för att göra innehållet
  i PDF-dokumenten tillgängligt för alla - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: Handelskammare, Italien:
  Konvertering av dokument/formulär till PDF/A med pdfaPilot,
  inklusive validering - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: Handelskammare, Italien:
  Validering med pdfaPilot av dokument
  deponerade i bolagsregister - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: EU Publications Office, Luxembourg
  Strategiskt beslut: Publicera enbart i PDF/A-format.
  Konverterade 11 millioner dokumentsidor (papper) till digitala PDF/A-dokument med
  pdfaPilot för långtidsarkivering i digitalt bibliotek/e-arkiv - Datablad (engelska, pdf)För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.callas software - Logo
callas software Partner