NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

axaio software - Logo

Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®axaio software MadeToTag - Logo

axaio MadeToTag
Skapar snabbt och korrekt tillgängliga PDF-dokument inifrån Adobe InDesign


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axaio software GmbH.axaio - intelligent effektivitet

axaio software MadeToPrint - Logo         axaio software MadeToCompare - Logo         axaio software MadeForLayers - Logo         axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)

  Lösningar från axaio software används av förlag, reklambyråer,
  leverantörer av prepresstjänster, grafisk industri och förpackningsindustri,
  med flera världen runt.

  De kan integreras sömlöst i redaktionella system såsom
  vjoon K4, WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System.

  axaio MadeToTag har stöd för den nya ISO-standarden PDF/UA (universellt tillgänglig PDF),
  som kommer att få en mycket stor betydelse framöver.

  Produktöversikt - Combo Flyer (engelska, pdf)
  MadeToPrint, MadeToCompare, MadeForLayers, MadeToTagaxaio software MadeToTag - Logo

  axaio MadeToTag
  Skapar snabbt och korrekt tillgängliga PDF-dokument inifrån Adobe InDesign
Adobe InDesign - Ikon
  axaio MadeToTag är en plugin till Adobe InDesign för att snabbt
  skapa tillgängliga PDF-dokument ifrån Adobe InDesign enligt
  den nya ISO-standarden PDF / UA (universell tillgänglighet),
  som kommer att få en mycket stor betydelse framöver.

  Senaste nytt
  MadeToTag är tillgänglig för Adobe InDesign CS6 - CC 2018.

  axaio MadeToTag valbart alternativ:
  PDF Export Tag: 'Bildtext, blockcitat & index'.

  axaio MadeToTag valbart alternativ:
  'Optimera formulärfält'.
  Formulärfält som skapats i Adobe Acrobat kan nu
  återanvändas av MadeToTag inifrån Adobe InDesign.
  Redigering av formulärfält med MadeToTag görs nu
  enklare och snabbare och därmed mer effektivt.
axaio MadeToTag webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar Ikon
Videodemonstrationer av MadeToTag - Popup-fönster

MadeToTag - Tutorials

Boka online-demonstration av MadeToTagBeställningsnummer och prisinformation
axaio MadeToTag programvara erbjuds som licensköp.
För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.
axaio MadeToTag - Datablad/Broschyrer/Manualer
Produkter

axaio software MadeToTag - LogoNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova axaio MadeToTag utan kostnad
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


axaio MadeToTag
Skapa PDF-dokument som är tillgängliga för alla - ifrån Adobe® InDesign®

  Gör PDF-dokument från Adobe® InDesign® tillgängliga för alla
  enligt ISO-standarden PDF/UA.

  axaio MadeToTag är en plugin till Adobe® InDesign® för att enkelt och snabbt
  strukturmärka InDesign-dokument för export som tillgänglig PDF-dokument
  enligt ISO-standarden PDF/UA ("universellt tillgänglig PDF"),
  som innehåller alla viktiga kriterier för tillgängliga PDF-filer,
  och i PDF/A-2a formatet för långtidsarkivering.

  PDF-filer som skapas med MadeToTag är även kompatibla med kraven i
  Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2) som transformerats
  till regler för tillgängliga PDF-filer.

  Ökar produktiviteten dramatiskt
  Det är möjligt att exportera till taggade PDF-filer med InDesigns inbyggda funktioner,
  men det är väldigt bökigt, omständigt, tar en massa tid, och man ger lätt upp.

  För InDesign-baserade dokument som måste underhållas och uppdateras regelbundet,
  såsom datablad, broschyrer, årsrapporter, broschyr, formulär, tidtabeller, ...,
  rekommenderas att tillgänglighetsarbetet istället utförs i InDesign kompletterat med
  axaio MadeToTag pluggin, snarare än att det utförs i den slutliga exporterade PDF-filen.

  Med MadeToTag får alla som måste leverera tillgängliga PDF-filer ett praktiskt och
  effektivt verktyg som omvandlar en komplex utmaning till några enkla handgrepp.

  Med MadeToTag ökar produktiviteten dramatiskt för användare som från InDesign-
  dokument skapar universellt tillgängliga PDF-filer (enligt PDF/UA-standarden).

  Tidskrävande problem med PDF-exportfunktionen i Adobe InDesign löses i
  bakgrunden av MadeToTag - utan några ansträngningar från användaren.

  MadeToTag sparar en enorm mängd tid, hjälper till att undvika fel, eliminerar
  behovet av tradig manuel efterbearbetning i Acrobat,
  och levererar högkvalitativa resultat.

  MadeToTag har en egen exportmekanism för taggade PDF där flera extra
  bearbetningssteg utförs som inte finns tillgängliga i Adobe InDesign.
  Vidare åtgärdas ett antal kritiska buggar i InDesign som är avgörande
  för generering av ett tillgängligt PDF-dokument.

  Ny funktion: Reducera strukturmärkningen till fördefinierade typer
  Det här alternativet i Steg 1 i MadeToTag, gör så att taggarna i PDF-filen
  inte längre är namngivna utifrån de användardefinierade styckeformaten
  (och sedan mappade till P, H1 etc. med hjälp av rollkartan),
  men istället helt använder de fördefinierade typerna, dvs P, H1 och så vidare.

  Ny funktion: Stöd för layouttabell
  axaio har utökat tabellfunktionen i MadeToTag.
  Nu stöds även "Layouttabeller" i Steg 6 i MadeToTag.
  Från och med nu kan man definiera en tabell som enbart layouttabell,
  därmed undvikes att layouttabellen felaktigt taggas som en riktig datatabell.
  Layouttabeller används ibland av designers endast för designändamål.
  MadeToTag ser till att layouttabellen kommer att taggas korrekt,
  så att PDF/UA-kompatibilitet garanteras.

  Ny funktion: Stöd för fotnot-länkning
  När man läser en text som innehåller fotnoter kan det vara
  svårt att hitta motsvarande fotnot i slutet av texten
  - speciellt om man använder en hög zoomfaktor.
  MadeToTag förenklar denna uppgift genom att länka fotnotreferensen
  med fotnoten och vice-versa - se Steg 7 i MadeToTag.
  När man klickar på den länkade fotnotreferensen i texten kommer
  MadeToTag automatiskt att hoppa till motsvarande fotnot i sidfoten och
  tillbaka till rätt position i texten. Tidskrävande letande efter fotnoter
  undvikes och man kan omedelbart läsa vidare i texten.

  När axaio MadeToTag visar sin styrka
  Vissa funktioner såsom komplexa tabeller (multi-kolumner och multi-rader),
  förankrade ramar, eller automatiskt genererade innehållsförteckningar
  - även för hela Adobe InDesign böcker -
  är endast möjliga att utföra tack vare axaio MadeToTag.
Taggning of komplexa tabeller
Typiskt användningsfall där Adobe Indesign misslyckas är taggning av komplexa tabeller
(tabeller med flera kolumnrubriker och flera radrubriker)
Klicka på bilderna nedan
axaio MadeToTag - Komplext PDF-dokument - Otaggad komplex tabell - Flera kolumnrubriker och flera radrubriker - Bild
Det är inte möjligt att tagga tabellen ovan i Adobe InDesign.
I teorin går den att tagga med Adobe Acrobat,
men det skulle åtminstone ta många, många timmar.

Med axaio MadeToTag plugin till Adobe InDesign
tog det bara några minuter att korrekt tagga samma tabell,
vilket framgår av nedanstående bilder:

axaio MadeToTag - Korrekt taggad komplex tabell i PDF document - Rubriker som spänner över flera kolumner och flera rader - Bild 1
Innehållscell (grön) länkad till både tillhörande
radrubrik (gul) och kolumnrubrik (gul).


axaio MadeToTag - - Korrekt taggad komplex tabell i PDF document - Rubriker som spänner över flera kolumner och flera rader - Bild 2
Kolumn med innehållsceller (blå) länkade till både tillhörande kolumnrubrik (grön)
och övergripande kolumnrubrik som spänner över flera kolumner (gul).


  Kompletterar och utökar Adobe InDesigns inbyggda funktionalitet
  PDF-filer återger inte bara utseendet på sidor i ett dokument, de kan även
  genom så kallade "taggar" definiera semantisk struktur för sidornas innehåll.
  MadeToTag använder dessa taggar/strukturmärkord (även kallade märkord)
  för att definiera innehåll och semantisk struktur i Adobe InDesign dokument.

  Innehåll som har organiserats i artiklar kan enkelt exporteras som taggad PDF.
  Förutom att organisera innehållet i artiklar måste då även strukturmärkord
  för stycke- och teckenformat anges och alternativa texter läggas till
  för bilder och bokmärken.

  MadeToTag kompletterar och utökar kraftfullt Adobe InDesigns inbyggda
  stöd för att strukturera innehåll och skapa taggade PDF-dokument.
  MadeToTag använder Adobe InDesigns inbyggda "Artikel"-panel på ett
  smartare sätt för att mycket snabbare och mer tillförlitligt göra dokument
  tillgängliga för alla.

  MadeToTags intuitiva användargränssnitt underlättar arbetet.
  Istället för att utföra uppmärkningar som tradiga manuella "dra och släppa"-aktiviteter
  struktureras Adobe InDesign-filer i MadeToTag enkelt via genvägar (shortcuts).

  Manuell efterkontroll med Adobe Acrobat kan hoppas över,
  taggningen behöver inte längre verifieras med Adobe Acrobat.
  Detta leder till tidsbesparingar samt förbättrad och mer tillförlitlig
  navigering i dokumentet till förmån för hjälpmedel såsom
  skärmläsare, till exempel.

  Korrekt taggning av innehållsförteckning med axaio MadeToTag.
  Adobe InDesign i sig definierar styckeformat för innehållsförteckningen
  i ett dokument, men infogar (tyvärr) felaktiga taggar i taggträdet.
  MadeToTag korrigerar denna felaktighet och exporterar en helt
  korrekt innehållsförteckning.

  Stöd för PDF-arkivformat - PDF/A-2a.
  axaio MadeToTag utvecklades för att stödja arbetsflöden där taggade
  och tillgängliga PDF-dokument måste skapas från Adobe InDesign.
  Krav på märkning och strukturering gäller även för arbetsflöden
  där långtidsarkivering av PDF-dokument är viktigt.

  Med MadeToTag kan användaren vid PDF-export välja mellan
  • PDF/UA-1 (tillgänglig PDF-fil) eller
  • PDF/UA-1 & PDF/A-2a (långtidsarkivering med taggat innehåll).
PDF/A and PDF/UA Intersecting Standards - Ikon
  Vid val av fallet PDF/UA-1 & PDF/A-2a som exportfil, kommer den
  exporterade filen vara en "PDF/UA-1 + PDF/A-2a" fil.

  Praktisk användarguide visar hur man enkelt taggar
  PDF-dokument med MadeToTag i Adobe Indesign.

  MadeToTag användargränssnitt utgörs av en 7-stegsguide
  som säkert, intuitivt och logiskt vägleder genom de nödvändiga
  åtgärder som behöver vidtagas för att märka upp PDF-dokument
  så att de blir tillgängliga för alla.Taggad PDF - PDF-dokument som är tillgängliga för alla
  Ett väl taggat PDF-dokument är en viktig förutsättning
  för att göra PDF-innehållet tillgängligt för alla.
  Taggade PDF-dokument gör även att skärmläsaranordningar eller
  läsprogram för användare med synskada eller inlärningssvårigheter
  kan återge innehållet på ett korrekt sätt
  - och därmed ge användaren en rik läsupplevelse.
callas pdfGoHTML - Exempel på PDF-dokument som här helt otaggadt och därmed otillgängligt för målgruppen
Klicka på bilden
Exempel på PDF-dokument som är helt saknar strukturtaggning.
Därmed otillgängligt för avsedd målgrupp: "Personer med funktionsnedsättning".
  En tillgänglig PDF är också en mobilvänlig PDF.
  Mobila PDF-läsare inkluderar alltmer stöd för att anpassa dokument
  till olika skärmstorlekar och för det krävs korrekt taggad PDF.
  Förutom att taggade dokument blir tillgängliga för hjälpmedelsanvändare,
  är tillgänglig PDF således även viktigt för användare av smarta telefoner och surfplattor.
callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild
Klicka på bilden
Exempel på ett väl taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar.

  PDF-taggar är dessutom en effektiv metod för att förbättra sökmotoroptimering (SEO).
  Taggarna i PDF-filen följer samma koncept som vid användande av taggar i HTML-kod.
  Rätt använda och placerade taggar gör att en webbplats rankas högre i sökmotorer.
  Även automatiserad textextrahering från PDF-dokument sker enklare
  när dokumentet är väl taggat.

  Vem har anledning att bry sig?
  Korrekt taggade PDF-filer är mycket viktigt för
  offentliga myndigheter, förvaltningar och företag.

  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till även digital information
  (se bl.a. svensk diskrimineringslag, tyska BGG, BITV och EU-mandat 376)
  föreskriver att den offentliga sektorn skall erbjuda allt digitalt innehåll
  - webbsidor såväl som PDF-dokument - i en tillgänglig form.

  Även mediatjänsteleverantörer, reklam-/kommunikationsbyråer,
  försäkringarorgan, representanter för organisationer och institutioner samt
  studenter och lärare vid universitet och högskolor anser alltmer att det är deras
  skyldighet att ha sina skriftliga dokument tillgängliga som "tillgänglig PDF"
  - Ingenting enklare nu än med axaio MadeToTag i Adobe InDesign.

  axaio MadeToTag är det ledande verktyget för att enkelt, snabbt och tillförlitligt
  i Adobe InDesign tagga dokumentinnehåll så att det blir tillgängligt för alla.Valbart alternativ för PDF Export Tag - Bildtext, blockcitat & index

axaio MadeToTag - Valbart alternativ: PDF Export Tag - Bildtext, blockcitat & index - Bild
Valbart alternativ: PDF Export Tag alternativ - Bildtext, blockcitat & index

  Alternativ: Bildtext, blockcitat & index
  Fler alternativ vid val av PDF Export Tag för att märka upp den
  semantiska strukturen i ett PDF-dokument ännu mer exakt.

  I en korrekt taggad PDF måste speciella textelement,
  såsom bildtext, blockcitat och index, vara specifikt markerade som sådana.

  PDF/UA-standarden (för universellt tillgänglig PDF) medger även
  möjligheten att använda dessa specifika taggar för att märka upp den
  semantiska strukturen i PDF-filen så exakt som möjligt.

  Men Adobe InDesign har endast stöd för grundläggande taggar
  (såsom rubrik eller enkel text).
  De särskilda elementen, i detta fall bildtext, blockcitat och index,
  saknar motsvarande taggar i InDesign.

  Följande extra exporttaggar tilldelas med MadeToTag, inifrån InDesign, och
  därmed överföras och ingå en exporterad tillgänglig PDF:
  • Bildtext (bildtext eller kortfattad text som beskriver siffror, tabeller eller listor)
  • Blockcitat (skiljer ett textblock från resten av texten och markerar den som citat
  • Index

  Med utökningen av valbara exporttaggar i MadeToTag,
  ökar aspekten av tillgänglig åtkomst till PDF-innehåll ännu starkare.Valbart alternativ för optimering av formulärfält

axaio MadeToTag - Alternativ: Optimering av formulärfält - Bild
Valbart alternativ: Optimera formulärfält

  Alternativ: Optimering av formulärfält med MadeToTag
  • MadeToTag stöder nu redigering av formulärfält
   - utökar funktionaliteten i MadeToTag för att att skapa tillgängliga dokument.

  • Formulärfält som skapats i Adobe Acrobat kan nu återanvändas av MadeToTag.

  • Med den nya MadeToTag-funktionen "Optimera formulärfält " kan olika
   formulärfältsegenskaper, som en gång definierats i Adobe Acrobat,
   återanvändas med MadeToTag.

  • MadeToTag gör det möjligt att välja en PDF som formulärmall, inklusive
   formulärfälts egenskaper, såsom typsnitt, färg, valideringsskript, interaktiva data...,
   som kommer att tas över och ingå i den exporterade PDF-filen.
   Dessa mallar kan sedan återanvändas i framtida projekt
   genom att ange dem i MadeToTag-panelen.


  • Brister i Adobe InDesign vid redigering av formulärfält åtgärdas av MadeToTag.
   Adobe Acrobat har bättre stöd för utformning av formulärfält än Adobe InDesign
   vilket hittills medfört att varje exporterad fil från Adobe InDesign först måste
   redigeras i Adobe Acrobat.

   Problem med formulär i Adobe InDesign:
   • begränsad kontroll över formulärfält
    • mycket få alternativ för att ange formulärfältsutseende (t ex typsnitt)
    • intelligens (JavaScript, beräkningar, valideringsscript för indata, etc.)

   • att skapa avancerade formulär inifrån InDesign är praktiskt taget omöjligt
    • kräver tradig manuell efterbearbetning i Adobe Acrobat
    • varje förändring kräver samma manuella procedur om och om igen
    • mycket felbenäget arbetsmoment
    • kvalitetssäkringen är mycket tidskrävande

   • diverse buggar i InDesign
    • t.ex. vid användning av fält förankrade i textramar eller i tabellceller


  • Skapa formulär med axaio MadeToTag inifrån Adobe InDesign:
  • Utförs direkt från MadeToTag i InDesign med full kontroll över formulärfält
   • textformatering (typsnitt, färg)
   • max anmälda tecken
   • formatering av datum, postnummer, telefonnummer, etc.
   • intelligens (JavaScript, beräkningar, valideringsscript för indata, etc.)
   • och mer...

   Arbetsmodell:
   • Fas 1 - Inställning (utförs en gång per formulärfält)
    • skapa formulär i InDesign
    • exportera till interaktiv PDF
    • justera PDF-formuläret i Acrobat enligt önskemål
     (ex.vis för att lägga till beräkning, validering, formatering,...)
    • konfigurera/spara den förbättrade PDF-filen som en mall för
     MadeToTag i din mallfolder

   • Fas 2 - Arbeta i InDesign
    • redigera formulär i InDesign enligt eget tycke
    • exportera till PDF från MadeToTag,
     med hjälp av ovan nämnda förbättrade mall
    • kontaktmekanismen mellan InDesign och det förbättrade
     PDF-formuläret är namnen på formulärfälten

   Fördel:
   De tidskrävande och repetitiva arbetsmomenten i Adobe Acrobat elimineras därmed.
   Redigering av dokument och formulärfält med MadeToTag
   görs nu enklare och snabbare och därmed mer effektivt.  Egenskaper och funktionalitet:
  Intuitiva visuellt verktyg och tangentbordskortkommandon för att:
  • Definiera dokuments formatmallar genom
   uppmärkning med strukturmärkord (taggar).
  • Strukturera innehåll baserat på artiklar.
  • Praktisk förhandsgranskning och kontroll av strukturmärkord
   (färgmarkerade för att öka tydligheten).
  • Korrekt taggning av listor, tabeller, länkar, innehållsförteckningar och formulärfält.
  • Förhandsgranskning för snabb och intuitiv kontroll av strukturmärkningens kvalitet.
  • Tillägg av alternativ text för bilder, grafiska beskrivningar och dokumentmetadata.
  • Markering av språk som används i dokumentet för ökad språkhantering.
  • Lätt och enkel upptaggning av komplexa tabeller med rader och kolumner.
  • Tillförlitlig bearbetning av taggar i förankrade ramar, t.ex. titlar och listor.
  • Färglagda exporttaggar underlättar vid förhandsvisningskontroller.
  • Åtgärdsfunktioner för vanliga problem; felaktigt definierade listor, tomma stycken etc.
  • Kontrollera om otillräcklig färgkontrast föreligger i dokument.
  • Bekväm hantering av interaktiva formulärfält.
  • Förhandsvisning av taggning med callas pdfGoHTML för snabb kontroll av taggkvalitet.
  • Kontroll av språkinställningar för styckeformat, teckenformat och lokala formateringar.
  • Kontroll av dokumentmetadata.
  • Optimering av 'förankrade ramar' för export av taggad PDF
  • Export av kompletta "Adobe InDesign books" som taggad PDF
  • Pålitligt och intuitivt användargränssnittet för flödesorienterat arbete.
  • Tangentbordskortkommandon för snabbast möjliga hantering.
  • Export av optimerade strukturmärkta PDF-dokument med
   hjälp av samma teknik som används i callas pdfToolbox.
  • Optimering av formulärfält.
  • Export till taggad PDF baserad på ISO-standarder:
   • PDF/UA (tillgänglig PDF) och
   • PDF/A-2a (tillval; PDF för långtidsarkivering av taggat innehåll)

  Produktfördelar:
  • Utökar funktionaliteten i Adobe® InDesign® CS5.5 till Adobe® InDesign® CC 2018).
  • Exakt, snabb och enkel generering av taggade pDF enligt PDF/UA.
   Gör det mycket lätt att skapa Adobe InDesign-filer som är tillgängliga för alla.
  • Beaktar PDF/UA-relevanta dokumentelement för generering av tillgänglig PDF.
  • Skapar tillgängliga PDF-dokument i endast 7 korta steg.
  • Tillförlitliga resultat tack vare inbyggda kontroller.
  • Tillförlitlig och omfattande strukturering och märkning av olika innehållstyper;
   såsom rubriker, text, listor, etc.
  • Tillförlitlig och omfattande uppmärkning av innehåll på kort tid.
  • Problemindikator identifierar och åtgärdar automatiskt problem
   som ofta uppstår i Adobe InDesign såsom felaktigt placerade bindestreck,
   felaktigt placerade tvingande radbyten eller felaktigt formaterade listor.
  • Lokaliserar bilder som saknar alternativ text,
   vilket krävs för att skapa tillgängliga PDF-filer.
   Saknade alternativa texter kan läggas till på några sekunder.
  • Framhävande av strukturmärkord via färgmärkning
   förhindrar att innehåll missas att märkas upp.
  • Förhandsgranskning av dokumentstruktur underlättar taggningsarbetet.
  • Optimerat och intuitivt användargränssnitt förkortar arbetstiden för taggning.
  • OBS! Inga efterbearbetningar i Adobe Acrobat behövs.
  • Säkerhet inför framtiden; stöd för att redan nu vidtaga åtgärder
   för att möta framtida myndighetskrav och officiella regler om att alla
   dokument, inklusive PDF-dokument, måste vara tillgängliga för alla.
  • Väl taggade PDF-dokument är en effektiv metod för att förbättra sökmotoroptimering.

  Systemkrav:
  • Adobe® InDesign® CS6-CC 2018.
  • För macOS och Windows.
  • MadeToTag erbjuds med svenskt, danskt, engelskt, franskt,
   holländskt, portugisiskt och spanskt användargränssnitt.


axaio MadeToTag - 7 korta steg gör PDF-dokument tillgängliga för alla!
  axaio MadeToTag taggar InDesign-filer på ett användarvänligt,
  logiskt uppbyggt och intuitivt sätt. En mycket praktisk lista med
  kortkommandon ingår vilket underlättar en snabb och enkel uppmärkning.
  Med den inbyggda problemindikatorn undviks feltaggningar.
  Förhandsvisning av redan taggade artiklar, eller ännu ej taggade artiklar,
  ger en bättre överblick och ökar operatörens produktivitet.

  Grafiskt användargränssnitt vägleder användaren steg-för-steg
  igenom de moment som behövs för att skapa en universellt
  tillgänglig PDF (enligt PDF/UA standarden).
  Konceptet ger en bättre överblick över de nödvändiga åtgärderna
  och medför en högre nivå av kontroll och säkerhet.

  axaio MadeToTag gör det enkelt att specificera avsedd läsordning för innehållet
  vilket i sin tur dramatiskt förbättrar läsarens upplevelse av innehållet.

  Ger stöd och visuell återkoppling vid utförande av taggningen
  för semantik, läsordning, alternativ text för bilder och grafik,
  språkinställningar, avancerad tabelltaggning och metadata.

  Exportera direkt till PDF/UA-1 format eller PDF/UA-1 & PDF/A-2a-format.
  Sparar tid för taggning samtidigt som tillförlitlighet och effektivitet ökar.
  Vid val av fallet PDF/UA-1 & PDF/A-2a som exportfil (Steg 7. nedan), kommer den
  exporterade filen vara en "PDF/UA-1 + PDF/A-2a" fil
  PDF/A-2a filen är då även PDF/UA-kompatibel.
  I 7 korta steg skapas taggade PDF-dokument från
  axaio MadeToTag inuti Adobe® InDesign®:
  • Steg 1. Definiera och granska styckeformatstaggar för export.
  • Steg 2. Strukturera innehåll i artiklar och granska läsordning.
  • Steg 3. Granska och redigera med avseende på alternativ text.
  • Steg 4. Granska och redigera med avseende på metadata.
  • Steg 5. Granska och ange språk.
  • Steg 6. Ange taggar för tabellstrukturer.
  • Steg 7. Skapa/exportera taggat dokument som
   universellt tillgänglig PDF och/eller för långtidsarkivering.


  Adobe InDesign med MadeToTag:
  Tagga PDF-filer i 7 korta steg - Detaljerad steg-för-steg-guide - Popup-fönster

axaio software MadeToTag Control Center Taggning i 7 steg - Bild

Efter att det taggade PDF-dokumentet exporterats från axaio MadeToTag (Steg 7)
rekommenderas att PDF-dokumentets strukturmärkning granskas med
callas pdfGoHTML (kostnadsfri plugin till Adobe Acrobat).
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.axaio software - Logo
axaio software Partner