NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tilllgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
PDF/UA - Ikon

Rekommenderade programvaror för att
tagga, skapa, validera samt korrigera/åtgärda PDF-filer
för överensstämmmelse med ISO-standarden 14289, PDF/UA,
för universellt tillgänglig PDF
 • PDF Association: Lista över leverantörslösningar som stöder tillgänglig PDF, PDF/UA


 • Obs! Adobes programvaror är inte med i listan ovan till följd av att dessa
  inte validerar fullt ut gentemot den globalt erkända ISO-standarden PDF/UA
  för tillgängliga PDF-dokument och tillgängliga PDF-formulär.

  Adobe Systems är en mycket viktig och framträdande medlem i
  PDF Association och en stark förespråkare av ISO-standarder
  baserade på PDF-teknik, ibland dem PDF/UA.

  Men, Adobe har ännu inte meddelat att deras programvaror
  (såsom Adobe Indesign, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, ...)
  i sig direkt kan skapa/generera/korrigera/validera/exportera PDF-filer
  som fullt ut uppfyller PDF/UA.

  "PDF/UA-klara" programvaror har förmåga att verifiera/bekräfta att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter.

  För närvarande är Adobes programvaror inte tillräckligt "PDF/UA-klara";
  man bör således inte enbart lita på dem.


  Exempel:
  Funktionen "Fullständig kontroll" i Adobe Acrobat Pro Tillgänglighetskontroll
  används för att kontrollera hur väl en PDF-fil uppfyller ISO-standarden PDF/UA.

  Enkla praktiska tester utvisar dock att denna tillgänglighetskontroll
  ofta godkänner PDF-filer som ej fullt ut uppfyller PDF/UA.

  Tyvärr godkänns PDF-filer med uppenbara PDF/UA-relaterade tekniska felaktigheter!
  Med konsekvensen att dessa otillgängliga PDF-filer därefter publiceras som,
  och inkorrekt hävdas vara, "tillgängliga PDF-filer" på många webbplatser!


  Det krävs kompletterande, mer specialiserade och effektivare "PDF/UA-klara" verktyg.
  Antingen i form av separata fristående program eller som insticksprogram (pluggin)
  till Adobe InDesign, Adobe Acrobat,...

  Förvånansvärt ofta är denna typ av kompletterande programvaror dessutom
  mycket snabbare och enklare att använda samt ger en högre kvalitet.


  En enskild användare kan förmodligen manuellt hantera att skapa upp
  till 100 PDF/UA-filer, men vid behov av att skapa hundratals eller
  tusentals, eller till och med ännu fler dokument, rekommenderar vi
  starkt användning av programvaruverktyg som stöder storskalig
  produktion och automatiserade processer.

  För att korrekt skapa tillgänglig PDF krävs dock mer än enbart "PDF/UA-klara"
  verktyg/programvaror. Det krävs även att användaren förstår och kan tillämpa
  kontrollpunkter och taggar enligt PDF/UA-standarden.

  Känns den nödvändiga arbetsinsatsen övermäktig? Då rekommenderar vi:


  För fullständig information om programvaror, erbjudna av NewFormat AB,
  som stöder tillgänglig PDF enligt PDF/UA, nedladdning av gratis testversioner,
  guider/handledningar, inspelade demonstrationer, etc.,
  klicka på önskade programvaror/länkar nedan.
  Programvaror för att skapa taggar

  Programvaror med förmåga att skapa taggade PDF-dokument med semantiskt
  korrekt strukturerade element från en källfil eller befintlig otaggad PDF.


  Taggning av PDF-dokument för överstämmelse med PDF/UA-1.
  Rekommenderade guider till hur man korrekt taggar
  PDF-dokument enligt PDF/UA-1:


  Programvaror för TAGGNING av PDF-filer / taggad PDF:


  "PDF/UA-klara" programvaror för TAGGNING av PDF-filer / taggad PDF:

  • axaio MadeToTag for Adobe InDesign

  • Pluggin till Adobe InDesign. För Windows och macOS.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp taggningsarbetet i Adobe InDesign!


  • axesWord for MS Word

  • Pluggin till MS Word för Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp mallbaserat taggningsarbete.


  • CommonLook Office for MS Word och MS PowerPoint

  • Pluggin till MS Office för Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp taggningsarbetet.


  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Genererar automatiskt taggad och tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.

  Programvaror för att skapa PDF/UA-filer

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att skapa PDF-dokument
  som överensstämmer med PDF/UA (ISO 14289-1: 2014).


  I princip kan universellt tillgängliga PDF-dokument antingen
  genereras direkt under dokumentskapandet med ett lämpligt program,
  eller indirekt genereras genom att anpassa ett befintligt PDF-dokument.

  Den indirekta metoden tenderar att kräva mycket arbete,
  eftersom alla taggar och många andra inställningar måste anges manuellt.
  Detta arbete kan också upphöra att gälla så snart en ny version av PDF-dokumentet
  ersätter det gamla om det behövs några ändringar i dokumentets innehåll.
  Anpassningsprocessen måste sedan startas igen från början.

  Den direkta strategin är nästan alltid det bättre alternativet.
  PDF-redigeringar efter skapandet bör undvikas eller åtminstone hållas till ett minimum.
  Hur som helst är det viktigt att programmet för dokumentskapande kan utföra
  de funktioner som krävs och att dokumentskaparen kan använda dem.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att SKAPA tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • axaio MadeToTag for Adobe InDesign

  • Pluggin till Adobe InDesign. För Windows och macOS.
   Inget behov av efterbearbetning i Adobe Acrobat!
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA och PDF/A-2a.


  • axesWord

  • Pluggin till MS Word för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA och PDF/A-2a.


  • CommonLook Office for MS Word och MS PowerPoint

  • Pluggin till MS Office för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook PDF

  • Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   Genererar automatiskt taggar och tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.

  Programvaror för att åtgärda/korrigera PDF/UA-filer

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att åtgärda/korrigera
  det logiska strukturträdet i en taggad PDF-fil.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att ÅTGÄRDA/KORRIGERA otillgänglig PDF
  till att uppfylla ISO PDF/UA, därmed utgöra tillgänglig PDF:

  • axesPDF

  • Utökad/professionell version av PAC3 för Windows.
   Korrigerar valfri befintlig PDF gentemot ISO PDF/UA.


  • callas pdfaPilot

  • För Windows och macOS.
   callas pdfaPilot kan åtgärda några vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • callas pdfToolbox

  • För Windows och macOS.
   callas pdfToolbox kan åtgärda några vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Korrigerar gentemot
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.

  Programvaror för att validera PDF-filer gentemot PDF/UA

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att verifiera/bekräfta att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter.

  Ett PDF-dokuments tillgänglighet är svårt att fastställa vid första anblicken.
  Hur kan man då veta om och i vilken utsträckning en PDF-fil
  uppfyller kraven i PDF/UA?

  Ett tillförlitligt efterlevnadstest är alltid beroende av minst två stadier av validering:

  1. ett programmatiskt syntaktiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  2. ett interaktivt semantiskt test, manuellt utfört av en människa.

  Dedikerad validerings-/testprogramvara hjälper användaren
  att utföra det programmatiska testet.
  De testar och visar i vilken utsträckning PDF-dokumentet uppfyller
  standardens rent tekniska krav (inklusive kraven på taggbaserad
  dokumentstruktur för dokumenttitel, rubriker, textstycken,
  kolumner, tabeller, alternativ text för bilder, etc...) och
  använder rätt syntax för att implementera dem.

  För programmatisk validering av ett PDF-dokuments
  överensstämmelse med PDF/UA-standarden rekommenderar
  vi att man använder mer än en testprogramvara.


  De semantiska aspekterna av PDF/UA kan emellertid inte testas på samma sätt:

  • Är läsordningen logisk?

  • Representerar den alternativa texten tillräckligt samma information
   som de bilder som den är kopplad till?

  • Speglar rubriktaggarna deras motsvarande rubriknivåer?

  Dessa och andra frågor kan bara besvaras efter
  utvärdering och testning av en mänsklig användare;
  PDF/UA kräver alltid mänsklig interaktion.


  Ytterligare ett test (som bör köras på minst ett slumpmässigt urval
  av alla dokument som skapats) är att använda PDF-dokumentet
  med ett urval av aktuella typer av tekniska hjälpmedel.

  Användare som ofta använder tekniken kan anlitas för att
  testa dokumenten på detta sätt; i de flesta fall kan dock alla
  användare i princip utföra ett användbart test med tekniska
  hjälpmedel för att bekräfta PDF-dokumentets läsbarhet.

  Ett mycket enkelt alternativ här är att använda (gratis)
  skärmläsaren NVDA för Windows.
  En användare kan snabbt lära sig programvarans kärnfunktioner
  för att testa hur väl personer med funktionsvariationer faktiskt kan
  använda ett befintlig (helst helt PDF/UA-kompatibelt) dokument.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att VALIDERA
  tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • PDF Accessibility Checker (PAC3)

  • Kostnadsfri. För Windows.
   Snabb första validering av om en PDF-fil uppfyller ISO PDF/UA.


  • axesPDF

  • Utökad/professionell version av PAC3 för Windows.
   Validerar valfri befintlig PDF gentemot ISO PDF/UA.


  • callas pdfaPilot

  • För Windows och macOS.
   Funktionen för PDF/UA-validering kan användas utan kostnad.


  • callas pdfToolbox

  • För Windows och macOS.
   Funktionen för PDF/UA-validering kan användas utan kostnad.


  • CommonLook PDF Validator

  • Kostnadsfri pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Snabb första validering av om en PDF-fil uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Validerar för överensstämmelse gentemot
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook Clarity

  • För Windows.
   Monitorerar fortlöpande webbplatser och kartlägger status för tillgänglig PDF.
   Genererar rapporter som visar överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder
   såsom ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
   U.S. Section 508 och U.S. HHS.


  • Färgkontrastanalysator / Colour Contrast Analyser (CCA)

  • För Windows och macOS.
   Kostnadsfri Colour Contrast Analyser (CCA) från Paciello Group.


  • veraPDF

  • Öppen källkods-projekt.
   Validerar gentemot ISO PDF/UA (Maskinell kontroll).

  Programvaror för att granska och läsa PDF/UA-filer

  Förmåga hos en "PDF/UA-klar" produkt som innehåller en slutanvändarorienterad
  interaktiv PDF-läsare (eller PDF-alternativ) som använder taggad PDF för att göra
  PDF/UA-filer tillgängliga för tekniska hjälpmedel.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att granska och läsa taggningsstrukturen i PDF-filer,
  samt tekniska hjälpmedel såsom PDF-läsare och skärmläsare:
  Programvaror för att kartlägga verksamheters befintliga
  dokumentresursers överensstämmelse med tillgänglighetstandarder

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att fortlöpande och automatiskt
  monitorera, kartlägga och rapportera en verksamhets alla befintliga
  dokumentresurser med avseende på tillgänglig PDF.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att kontrollera stora mängder (bulk)
  av PDF-filer och deras överensstämmelse med tillgänglighetstandarder:

  • CommonLook Clarity

  • För Windows.
   Monitorerar fortlöpande webbplatser, interna nätverk, filsystem och foldrar.
   Kartlägger och validerar automatiskt alla PDF-dokument med avseende på
   överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder.

   Genererar rapporter som visar överensstämmelse med tillgänglighets-
   standarder såsom ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
   U.S. Section 508 och U.S. HHS.
  Programvaror för verksamheter med behov av
  automatiserad stor produktion av PDF/UA-filer

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att fortlöpande och
  automatiskt producera stora mängder (bulk) av tillgängliga
  PDF-dokument från levande data/databaser.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att producera stora mängder av PDF/UA-filer:

  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   Genererar automatiskt tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.
   Skapar PDF-filer som uppfyller tillgänglighetsstandarder
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon