NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Startsida - OpenFormat

OpenFormat ingår i NewFormat AB portal.
Tillämpningsområden och tjänster

Välkommen till våra utvalda tillämpningsområden och tjänster.


  NewFormat gör digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
  återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.


  För alla verksamheter som uppskattar öppna standarder för verksamhetsnytta.


  Vi erbjuder tillämpningar och tjänster för dokumenthantering,
  tillgänglig webb och tillgänglig PDF, digital print, prepress, publicering,
  e-arkivering, automatisering av arbetsflöden, förpackningsdesign/-konstruktion,
  samt ögonspårning.


  Våra branschledande pluggins utökar och förbättrar basfunktionaliteten
  i dina favoritprogramvaror för layout, design och illustration, såsom
  Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®
  - för effektivare, standardiserade och tidsbesparande arbets-/produktionsflöden.


Öppna standarder - Öppna dokumentformatformat


ODF logo


PDF logoBranschlösningar / tillämpningsområden


FÖRPACKNINGSDESIGN
STRUKTURDESIGN
Aleyant
axaio software
ColorLogic

 • ColorLogic CoPrA

 • ColorLogic ZePrA
Creative Edge Software
GlobalVision
Insoft Automation
treeDiMPUBLISHING
Actino Software
axaio software
callas software
CanvasflowColorLogic

 • ColorLogic DeviceLink Profiles
Laidback Solutions

 • Cargo
Twixl media


DOKUMENT
HANTERING & ARKIVERING

Adobe
Actino Software
axaio software
callas software
Foxit Software
New Dynamics Software
TILLGÄNGLIGA DOKUMENT
Tillgänglig PDF (PDF/UA)

Abledocs
Adobe
axaio software
axes4
callas software
CommonLook
PDF/UA Foundation
Tillgänglig PDF som tjänstTRYCK / PRINTAleyant
callas software
ColorLogic

 • ColorLogic CoPrA

 • ColorLogic ZePrA
Insoft Automation


STORFORMATSTRYCKAleyant
callas software
ColorLogic

 • ColorLogic CoPrA

 • ColorLogic ZePrA
Insoft AutomationTILLGÄNGLIG WEBB (W3C/WCAG 2.0/2.1)MonsidoÖGONSPÅRNINGS- / EYE TRACKING-TJÄNSTERNeed InsightsAUTOMATISERING AV ARBETSFLÖDENLaidback Solutions
För mer information kontakta NewFormat.


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Member - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo